HSP en ondernemer
20 februari 2020 
7 min. leestijd

HSP en ondernemer

HSP en ondernemer Mensen met hoogsensitiviteit zijn, heel kort door de bocht, ‘zeer gevoelige personen’, personen met een versterkte sensitiviteit. Het zijn mensen die veel (over)denken, (vaak beren op de weg zien), moeite kunnen hebben met assertiviteit en een gevoelig karakter hebben. Ze staan continu ‘aan’, zijn bewust of onbewust waakzaam en alert.

Daardoor liggen er valkuilen op de weg voor een ondernemer met hooggevoeligheid. Maakt hooggevoeligheid het ondernemen dan ook onmogelijk? Absoluut niet! Sterker nog, deze eigenschappen kan de hooggevoelige ondernemer juist als kracht inzetten in het runnen van zijn/haar onderneming. Maar, eerlijk is eerlijk, er liggen wel degelijk valkuilen op de weg voor de ondernemer met hoogsensitiviteit en dit kan (nadelige) gevolgen hebben. Dit artikel sluit dan ook af met 5 tips voor de hooggevoelige ondernemer.

hsp en ondernemer kun je kiezen?

Lees ook: Wat maakt je een echte ondernemer?

Wat is hoogsensitiviteit?

Ieder individu verschilt in de wijze waarop het zenuwstelsel eenzelfde aanbod aan prikkels verwerkt. Dit blijkt voor het grootste gedeelte te zijn aangeboren.
Mensen die hoogsensitief zijn verwerken prikkels op een andere, meer intense, manier dan andere mensen. Deze personen worden sneller geprikkeld dan anderen. Het verschil zit hem dus in de informatieverwerking in de hersenen.
Prikkels, zowel in interne zin (pijn, emoties, genot) als in externe zin (geuren, geluiden, indrukken) komen anders binnen, worden op een intensere manier verwerkt dan bij andere mensen. Mensen met hooggevoeligheid zijn zich sterk bewust van signalen in de omgeving, worden beïnvloed door stemmingen en emoties van anderen en zullen meer behoefte hebben om rust op te zoeken wanneer het erg druk is.
Ongeveer één op de vijf mensen blijkt hooggevoelig te zijn.

De Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron heeft de term hoogsensitiviteit, in het Engels High Sensitive Person (afgekort HSP), in 1996 geïntroduceerd, naar aanleiding van langdurig en grondig onderzoek betreffende hooggevoeligheid. Aron heeft zich hierin gebaseerd op eerdere onderzoeken en publicaties van o.a. Jung, die in zijn typologie onderscheid maakt tussen introverte en extraverte mensen en in dit verband ook al sprak over ‘aangeboren sensitiviteit’, ontwikkelingspsycholoog Kagan en psychotherapeut E. Schweingrüber.
Ze heeft hierbij een duidelijke HSP-test geïntroduceerd, bestaande uit een 23-tal vragen. De test, en meer informatie omtrent het onderwerp, vanuit de visie van Aron, is te vinden in haar boek ‘Hoog Sensitieve Personen’.
Aanvullend op Aron’s onderzoek heeft de Belgische psychologe E. van Hoof met behulp van functionele MRI-scans kunnen aantonen dat de hersengebieden van mensen met HSP veel actiever zijn dan gemiddeld, en dat informatie bij eerstgenoemden minder gefilterd wordt.

Lees ook: Hoe ga je om met stress als ondernemer?

De kracht van de hooggevoelige ondernemer

Mensen met HSP kunnen om verschillende redenen kiezen voor ondernemerschap. Een groot voordeel is bijvoorbeeld dat je binnen je onderneming je eigen werkomgeving kan creëren. Voor mensen met HSP is het zeer van belang, door hun gevoeligheid wellicht nog meer dan anderen, om zich goed te voelen in de werkomgeving. Daarbij zullen ze meer voldoening halen uit het werk, wanneer ze hun ‘roeping’ volgen.

Doen waar men blij van wordt, waar eigen krachten en talenten liggen is voor ieder mens uiteraard een streven, zo niet een uiteindelijk doel. Voor de HSP’er is het de kunst om een gezonde balans te creëren tussen niet onderprikkeld worden en niet overprikkeld worden. Wanneer hierbinnen een goede, gezonde middenweg kan worden gevonden, is het najagen van de eigen passie (roeping) een ideale invulling in het leven van de hoogsensitieve ondernemer.

Helpende karaktereigenschappen van ondernemers met HSP zijn onder andere: perfectionisme, gedrevenheid en creativiteit. Een ondernemer met HSP zal veel tijd en energie in zijn of haar onderneming stoppen en met alle passie en zorgvuldigheid te werk gaan. Creativiteit kan zowel tot uiting komen in een kunstzinnige of artistieke uitingsvorm, maar zeker ook op bepaalde denk- en handelswijzen. Het vermogen om iets nieuws te scheppen, om buiten de bestaande hokjes te kleuren.
Tegelijkertijd is de hooggevoelige persoon vaak goed in het inleven in anderen en zal als ondernemer dus zeer capabel zijn om op een adequate manier in te spelen op de wensen en behoeften van zijn/haar (potentiële) klanten.

hsp en ondernemer een gemiste kans als je je kracht niet inzet

Lees ook: Wat is jouw kracht als ondernemer?

Valkuilen hooggevoelige ondernemers

Daar tegenover staan ook een aantal karaktereigenschappen die als niet-helpend kunnen worden bestempeld binnen het runnen van een eigen onderneming. Voor ondernemers met HSP liggen er daarom zekere valkuilen op de weg.

Veel voorkomende valkuilen voor mensen met hooggevoeligheid zijn:

– Mensen met HSP raken over het algemeen sneller uit balans; de buitenwereld heeft immers grote impact op de binnenwereld. Dit kan onzeker maken en zeker voor een ondernemer consequenties hebben in de bedrijfsvoering.
– Men is veel tijd kwijt aan zijn of haar onderneming en stopt hier zeer veel energie in. De valkuil in dezen is dat de hooggevoelige persoon zichzelf hierbij vergeet en zichzelf volledig voorbij schieten. Met als gevolg dat de persoon in kwestie zich vaak uitgeput of zelfs opgebrand voelt.
– Personen met een hoge gevoeligheid zijn veelal erg perfectionistisch en vinden het moeilijk om dingen los te laten of uit te besteden.
– Mensen met HSP beginnen veelal gemotiveerd ergens aan, met een stroom aan ideeën en energie, maar vinden het gaandeweg lastig om de dingen af te maken.
– Men heeft over het algemeen meer moeite om uit de comfortzone te stappen, om nieuwe, uitdagende paden te bewandelen.
– De ondernemer met HSP kan niet ‘zakelijk’ genoeg zijn. Men wil het goed doen voor anderen, met als gevolg dat er (te) weinig winst wordt behaald. Denk hierbinnen aan voorbeelden als: teveel weggeven of de prijzen te laag zetten.

Lees ook: Waar moet je op letten als ondernemer?

Gevolgen van HSP voor ondernemers

De genoemde valkuilen kunnen uiteraard resulteren in nadelige gevolgen. Mogelijke consequenties kunnen zijn:

– Een veel voorkomend, en eveneens voor de hand liggend gevolg is langdurige overprikkeling. Mensen met HSP zijn stressgevoeliger dan gemiddeld en kunnen dingen moeilijker loslaten. Langdurige overprikkeling maakt dan ook in feite dat het innerlijke systeem is overbelast.
– Het is aangetoond dat hooggevoelige mensen vatbaarder zijn om een burn-out te krijgen. Een logisch gevolg van een chronische overprikkeling en een overbelasting van het innerlijke systeem.
– Daar prikkels op een andere, hevigere manier worden verwerkt en (heftige) gebeurtenissen een grote impact hebben, is er een grotere gevoeligheid voor depressie.
– Een laatste mogelijke gevolg kan zijn dat de onderneming van de persoon in kwestie, als gevolg van eerder genoemde valkuilen, geen lang leven beschoren is.

Lees ook: Wat is het moment om gevolgen in te schatten voor jou als ondernemer?

5 tips voor hooggevoelige ondernemers

1. Trouw aan jezelf

Trouw blijven aan jezelf, doen waar jij voor staat en weten wat bij jou past. Het lijkt zo gemakkelijk, maar durf regelmatig stil te staan bij deze vragen, om te voelen of de koers die je vaart goed voelt en bij jou als persoon past. Het zal uiteindelijk veel energie opleveren en klachten kunnen op deze manier voorkomen worden. Juist voor de hooggevoelige ondernemer een noodzakelijk goed.

2. Focus je op je eigen kracht

Durf daarin te geloven. Probeer de waarde van hooggevoeligheid in te zetten en gebruik de hooggevoeligheid juist in je voordeel. De ‘harde’, zakelijke en commerciëlere kant zal je misschien minder goed afgaan. Daar tegenover staat dat andere aspecten, zoals het aangaan en onderhouden van klantrelaties je juist heel goed zullen liggen. Onder het eerder beschreven kopje ‘de kracht van de hooggevoelige ondernemer’ vind je meer aspecten omtrent dit onderwerp.
Gun jezelf in de opstartfase ook de tijd dat jouw onderneming niet van de één op de andere dag succesvol en winstgevend kan zijn.

3. Goed blijven luisteren naar jezelf

Goede blijven luisteren, naar je eigen energie en je eigen grenzen. Dit punt is zeer belangrijk voor de ondernemer met HSP. Een goed en effectief agendabeheer is hierin essentieel. Stel duidelijke prioriteiten, werk concreet en overzichtelijk. Voor de duidelijkheid: dit omvat ook genoeg rust nemen en voldoende vrije tijd inplannen.

4. Pas op dat je als ondernemer niet álles wilt

Als ondernemer moet je oppassen dat je niet alles wilt: cursussen, bijscholing, netwerken, zelfontwikkeling… De valkuil ligt op de loer dat je teveel wil en als gevolg hiervan overprikkeld kan raken. Heel belangrijk: probeer zaken uit te besteden die je niet goed kunt of die je (te) veel energie kosten. mensen met HSP hebben zogezegd moeite om dingen los te laten en kunnen moeilijk om hulp vragen. Probeer te investeren in het opbouwen van een goed team en betrouwbare samenwerkingen.

5. Daag jezelf uit

Zorg dat je jezelf uitdaagt om, samen met anderen, kritisch naar je onderneming te kijken. Aangezien veel mensen met HSP moeite hebben om dingen af te maken – zeker als het gewenste resultaat niet meteen wordt behaald – kan het enorm verhelderend werken om zaken regelmatig met anderen te bespreken of te evalueren.
Waar ligt de kracht van je onderneming? Waar liggen nog mogelijk kansen en verbeterpunten? Hoe kun je dit bereiken, wat heb je daarvoor nodig? Anderen, buitenstaanders, kunnen hier wellicht een verfrissende blik op geven, wat jou weer op weg kan helpen naar nieuwe energie en motivatie.

hsp en ondernemer teveel willen is een valkuil

Lees ook: Hoe wordt je succesvol als ondernemer?

Conclusie

Ondernemen met HSP is zeker niet altijd even gemakkelijk. Er liggen de nodige valkuilen op de weg. Met de juiste focus en aandacht kun je als hooggevoelige ondernemer een succesvolle en winstgevende onderneming leiden. Hierin is het belangrijk om trouw te blijven aan jezelf. Het is heel waardevol om de kracht van HSP in te zetten en te benutten binnen je onderneming.

Een effectief agendabeheer, het stellen van grenzen, uitbesteden van taken en het openstaan voor feedback kan voor de HSP-ondernemer eveneens zeer helpend werken.

Lees ook: Hoe zorg je dat je niet teveel wilt  als ondernemer?

Wil je als hooggevoelig persoon ondernemer, maar kost het moeite om dingen los te laten? Blijf je je continu druk maken over je werk? Zie je ondernemers om je heen daar geen last van hebben? Wil jij ook niet meer gebukt gaan onder je bedrijf? Plan een kennismaking met Werk & Vrijheid in en ontdek hoe jij ook genieten kunt van je leven zonder je te druk te maken als ondernemer.

Bij Werk & Vrijheid helpen we succesvolle ondernemers om hun werk in minder tijd en met minder stress uit te voeren en zo meer balans in hun leven te hebben. De mogelijkheden die je vanuit Werk en Vrijheid krijgt om 25 uur te werken en toch een minimaal gelijke omzet te behouden:

aan je bedrijf werken

Over de schrijver
Ik ben Don Kanters. Eigenaar en oprichter van Werk & Vrijheid. Met mijn blogs en coaching wil ik je laten zien dat hard werken alleen niet de sleutel tot succes is. Met de juiste strategie houd je meer tijd over, voor zaken die er echt toe doen!
Reactie plaatsen