Uurprijs berekenen. 5 Slimme regels die je helpen.
21 februari 2019 
7 min. leestijd

Uurprijs berekenen. 5 Slimme regels die je helpen.

Criteria en regels voor uurprijs berekenen
Of het nu gaat om grafische kunstenaars, copywriters, fotografen of PR-consultants, veel freelancers en zelfstandigen verkopen zichzelf ver onder hun waarde.  Veel erger nog: hun uurtarief is zo laag dat ze hun lopende kosten niet eens kunnen dekken, laat staan dat ze reserves kunnen opbouwen voor lage orderperiodes, ziekte, vakantie of pensioen. Je hebt er dus allemaal vroeg of laat mee te maken: Je uurprijs berekenen.
“Niemand gaat me dat betalen” horen we vaak als het gaat om een redelijk uurtarief als freelancer. Maar laten we eerlijk zijn: Wil je een goed salaris verdienen met je bedrijf of wil je als werknemer blijven werken? Er is nauwelijks iets ingewikkelder dan het bepalen of aanpassen van uurtarieven en prijzen voor je eigen werk als ondernemer. Als je je prijzen te hoog maakt, blijven klanten en dus ook opdrachten weg, maar als ze te laag zijn, loont je eigen werk economisch niet. In beide gevallen lopen de carrière en het bestaan van de ondernemer gevaar. Welke criteria, maatstaven en regels zijn er om ervoor te zorgen dat je je doel niet voorbijschiet? We geven je graag nuttige tips en adviezen!

Waar moet ik op letten bij het berekenen van mijn uurprijs

Projectprijs = kosten + prestatie + winst

Als freelancer ben je tegelijkertijd ondernemer en accountant. Je moet er altijd voor zorgen dat je niet alleen je kosten dekt, maar ook winstgevend werkt. Er moet ook iets overblijven om van te leven en reserves op te bouwen. Maak geen prijstoezeggingen zonder eerst de exacte omstandigheden van de betreffende opdracht te kennen (duur, kostenfactoren, enz.). Communicatie over de wensen van je klant is dus zeer belangrijk. Zorg dat je goed weet wat je klant allemaal wenst en wat de overige bijkomende kosten zijn.

Prijzen van het hier en nu

Wat ervaring en opleiding betreft, kunnen hogere prijzen worden gevraagd naarmate iemand meer ervaring heeft. Indien nodig, moeten er regelmatig “updates” van de vorige prijzen worden gemaakt en aan de klant worden meegedeeld. Last but not least moet je ervoor zorgen dat de prijzen altijd gebaseerd zijn op de huidige opdracht. Beloofde vervolgopdrachten, die je misschien toch niet krijgt, hebben alleen effect op de prijs als ze daadwerkelijk door de klant worden gegeven. Vooral als je ook je klant tegemoetkomt in termen van prijs, moet je de geldigheid van je aanbod beperken. Op deze manier voorkom je dat je plotseling een oude offerte met bijbehorende prijzen geeft waar je te weinig winst op maakt.

De slimste manier van uurprijs berekenen

Prijzen hebben een richtinggevend karakter

Sommige aanvragen zijn complexer of veeleisender dan andere, zodat je verschillende normen kunt stellen voor de respectievelijke prijzen. Als een klant je vraagt om een schatting van de kosten van zijn project, moet je in geen geval de prijs te laag inzetten. Als je bij het uurprijs berekenen achteraf hoger uitkomt, kun je worden vastgespijkerd aan de lagere “prognoseprijs”. Houd de gebruikelijke marktprijzen en de uurtarieven van je collega’s en concurrenten in de gaten. Het kan gebeuren dat je uiteindelijk de opdracht verliest vanwege je hogere prijs. Maar laat dit je niet ontmoedigen.

hoe bereken je je uurtarief

Speciale gevallen, speciale prijzen!

Voor sommige projecten kan het zinvol zijn om een pakketprijs vast te stellen in plaats van het gebruikelijke uurtarief. Let goed op de rentabiliteit door een grondige berekening te maken. Als ondernemer ben je ook afhankelijk van regelmatige en tijdige betalingen. Informeer je klanten vooraf over eventuele standaardregels. Bijvoorbeeld: als je te laat betaalt, betaal je extra. Hetzelfde geldt voor opdrachten die vandaag worden geplaatst, maar indien mogelijk gisteren af moeten zijn. Een “last minute” toeslag is zeker gerechtvaardigd.

Hoe bereken je het juiste uurtarief?

Maar wat is het “juiste” uurtarief dat je je klanten in rekening moet brengen om aan de ene kant concurrerend te zijn en aan de andere kant een bevredigend inkomen te behalen? Let wel: een inkomen dat ook je levensonderhoud veilig stelt als je een tijdje geen werk hebt, als je ziek wordt of op vakantie wilt gaan.

hoe reken je je uurprijs snel uit

Uurprijs berekenen regel nummer 1: Je inkomsten moeten hoger zijn dan je uitgaven

Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, en toch zijn er veel Freelancers die op dit punt niet alles goed voor ogen hebben. Dit is niet altijd direct merkbaar, omdat veel kosten, die men eigenlijk voor het uurtarief in aanmerking moet nemen, niet worden meegerekend. Op de lange termijn zal zo’n laag uurtarief voor opdrachten zorgen, maar nauwelijks voor brood op de plank.

Uurprijs berekenen regel nummer 2: Je salaris mag niet lager zijn dan het gemiddelde salaris van een werknemer

Welk “salaris” je maandelijks wilt verdienen, moet je op de lange termijn zelf bepalen. Maar je bent het zeker met mij eens dat het ten minste gelijk moet zijn aan het gemiddelde salaris van een werknemer in Nederland. Het gemiddelde brutoloon van een werknemer in loondienst inclusief bijzondere beloningen bedraagt €2.855 per maand.
Als freelancer en zelfstandige moet je tijdens het uurprijs berekenen rekening houden met extra kosten. Het is verre van voldoende om het gemiddelde maandelijkse inkomen van een werknemer te delen door het aantal gebruikelijke maandelijkse werkuren om je uurtarief te bepalen. Er zijn een aantal extra kosten die in overweging moeten worden genomen.

Uurprijs berekenen regel nummer 3: houd rekening met de kosten van de sociale zekerheid

De werkgever van een werknemer betaalt de werkgeversbijdrage aan de sociale verzekering, d.w.z. ziektekostenverzekering, pensioenverzekering en langdurige zorgverzekering, naast het brutoloon van €2.855. Dit aandeel bedraagt ongeveer 30 procent of 856 euro. Voor een correcte vergelijking tussen het loon van de werknemer en het inkomen van freelancers of zelfstandigen als basis voor een passend uurtarief, bedraagt het brutoloon inclusief werkgeversbijdrage 3.397 euro.

Uurprijs berekenen regel nummer 4: Je mag niet 365 dagen per jaar werken

Natuurlijk niet. Natuurlijk weet je dat je niet 365 dagen per jaar kunt werken. Men gaat uit van een gemiddelde van 21 werkdagen per maand, maar in feite is het veel minder. Voor een ondernemer betekent dit: minder werkdagen = minder productieve uren. Deze tijden moeten daarom worden weerspiegeld in je uurtarief.
Welke kosten worden er gemaakt en wat betekent dit voor je uurtariefberekening?
Nu komen de kosten in het spel. Een werknemer gaat naar zijn werkplek op kantoor, werkt met een door zijn werkgever ter beschikking gestelde computer en deze wordt indien nodig gerepareerd en onderhouden. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over software en licenties. Jij als ondernemer moet dat wel doen en dat moet natuurlijk ook tot uitdrukking komen in je uurtarief.

Uurprijs berekenen regel nummer 5: Zonder bedrijfsuitrusting en vaste lasten gaat het niet

Vaste kosten voor kantoorhuur, verwarming, elektriciteit, kantoorbenodigdheden, telefoonkosten, reiskosten, kosten voor bijscholing, verzekering, advies en nog een paar andere kosten. Hier kan al snel 1.500 euro per maand voor worden gerekend. Misschien lijkt dit een beetje te hoog voor je. Maar dat maakt niet uit. Het gaat hier om de berekeningsmethode van de berekening van je uurtarief, en dit kan in jouw individuele geval natuurlijk iets anders zijn.
Je moet nu de totale maandelijkse kosten bij je reeds berekende salaris optellen. Deel dit vervolgens door het gemiddelde dagen dat je per maand kunt werken, bijvoorbeeld 17 werkdagen.
Bijvoorbeeld:
3.711
1.500 +
5.211 : 17 = 306
306 : 8 = 38 euro per uur

De slimste manier om je uurtarief uit te rekenen

Conclusie: Dumpprijzen zijn slecht voor het bedrijfsleven

Je maakt geen indruk op iemand met dumpprijzen, zeker niet op de lange termijn. Of je wordt overstelpt met opdrachten die niet de moeite waard zijn, of de opdrachten worden niet geplaatst omdat je lage-prijsbeleid het twijfelachtig maakt of je gekwalificeerd of serieus bent. Wanneer je je realiseert dat klanten zich afvragen waarom je uurtarief zo laag is, is het de hoogste tijd voor een prijsupdate. Want zelfs in de ogen van de klant is een goede prijs niet noodzakelijkerwijs een goedkope prijs. Het hangt veel meer af van een optimale verhouding tussen kosten, kwaliteit en tijdsbesteding, waardoor begrijpelijke, wederzijdse conclusies kunnen worden getrokken. Naast deskundigheid spelen een goede documentatie van de activiteiten en tijdsregistratie hierbij een doorslaggevende rol.

Prijs niet te laag

Je onderscheiden als ondernemer:

Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers. Zoals hierboven uit alle ‘ uurprijs bereken. 5 slimme regels die je helpen’ blijkt, is dat de ondernemer telkens centraal staat. Door als ondernemer met ontwikkeling aan de slag te gaan, met daarbij een aantal praktische, cognitieve oplossingen, merk je al snel het gevolg: Namelijk, meer effectiviteit, meer lol, maar zeker ook minder tijd die je kwijt bent aan het runnen van je bedrijf.

Door met deze ontwikkeling aan de slag te gaan, ben je niet langer bezig met het ongezond dichten van ‘gaten’, maar ben je bezig met het opbouwen van een gezond en evenwichtig leven, waar je bedrijf in faciliteert.

Laat je coachen; dit zijn de mogelijkheden:

Coaching voor ondernemers

De mogelijkheden die je vanuit Werk en Vrijheid krijgt om 25 uur te werken en toch een minimaal gelijke omzet te behouden:

Onzekerheden van ondernemers

Over de schrijver
Ik ben Don Kanters. Eigenaar en oprichter van Werk & Vrijheid. Met mijn blogs en coaching wil ik je laten zien dat hard werken alleen niet de sleutel tot succes is. Met de juiste strategie houd je meer tijd over, voor zaken die er echt toe doen!
Reactie plaatsen